Välkommen till BL Välfärdsanalys

Företagets kärnverksamhet är samtal med grupper och enskilda, rådgivning, föreläsningar samt uppföljning, utvärdering och utveckling. Följande områden är särskilt i fokus:

  • Social hållbarhet, hälsa och välbefinnande
  • Förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Hälsans betydelse för ekonomisk och social utveckling
  • Vård och omsorg om äldre, gerotranscendens (det friska åldrandet)
  • Samtal med grupper och enskilda om existentiella frågor, hälsa och välbefinnande.

BL Välfärdsanalys drivs av Bernt Lundgren

Jag är socionom, ekonomisk-historiker, folkhälsovetare, organisationskonsult och par- och relationsterapeut med bred erfarenhet som utredningsledare, expert inom välfärds- och folkhälsoområdet, organisationskonsult och samtalsledare.

Bland frågor som jag har arbetat med inom välfärd och folkhälsa kan nämnas särskilda omsorger och särskola för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, vårdavgifter, arbetsmarknad, ekonomisk försörjning, äldres hälsa och allmän hälsoutveckling, hälsans betydelse för ekonomisk utveckling, uppföljning och utveckling av folkhälsopolitik samt strategier för att påverka människors hälsa och minska hälsoskillnader (se CV).

Jag har medverkat i flera statliga utredningar, bland annat som huvudsekreterare i Nationella folkhälsokommittén, och har representerat Sverige i EU-projektet Determine. Jag har arbetat med kunskapsproduktion och uppföljning/utvärdering på Statens folkhälsoinstitut och har undervisat på Karolinska Institutet. Jag är föredragshållare med inriktning på social hållbarhet, hälsa och välbefinnande samt hälsa och ekonomisk utveckling. Under senare år har arbetet även inriktats  mot samtal med grupper och enskilda om existentiella frågor, psykisk hälsa och välbefinnande.

Samverkan

BL Välfärdsanalys samverkar vid behov med konsulter på expertnivå i bl.a. företaget   Nordic Evaluation Group

 

Comments are closed.