Välkommen till BL Välfärdsanalys

Företagets kärnverksamhet är rådgivning, organisationsutveckling, föreläsningar, uppföljning och utvärdering samt samtal med grupper och enskilda. Följande områden är särskilt i fokus:

  • Social hållbarhet, hälsa och välbefinnande
  • Förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Hälsans betydelse för ekonomisk och social utveckling
  • Vård och omsorg om äldre, gerotranscendens (det friska åldrandet)
  • Samtal med grupper och enskilda om existentiella frågor och psykisk hälsa.

BL Välfärdsanalys drivs av Bernt Lundgren

Jag är socionom, ekonom, folkhälsovetare, organisationskonsult och par- och relationsterapeut med bred erfarenhet som utredningsledare, expert inom välfärds- och folkhälsoområdet, organisationskonsult och samtalsterapeut.

Bland frågor som jag har arbetat med inom välfärd och folkhälsa kan nämnas särskilda omsorger och särskola för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst, vårdavgifter, arbetsmarknad, ekonomisk försörjning, äldres hälsa och allmän hälsoutveckling, hälsans betydelse för ekonomisk utveckling, uppföljning och utveckling av folkhälsopolitik samt strategier för att påverka människors hälsa och minska hälsoskillnader (se CV).

Jag har medverkat i flera statliga utredningar, bland annat som huvudsekreterare i Nationella folkhälsokommittén, och har representerat Sverige i EU-projektet Determine. Jag har arbetat med kunskapsproduktion och uppföljning/utvärdering på Statens folkhälsoinstitut och har undervisat på Karolinska Institutet. Jag är föredragshållare med inriktning på social hållbarhet, hälsa och välbefinnande samt hälsa och ekonomisk utveckling. Under senare år har arbetet även inriktats mot ledarskapsutveckling och mot samtal med grupper och enskilda om existentiella frågor och psykisk hälsa.

Samverkan

BL Välfärdsanalys samverkar vid behov med konsulter på expertnivå i bl.a. företagen   Nordic Evaluation GroupPapaver och Pro Public AB

Comments are closed.